http://www.ibz-bv.nl/wp-content/uploads/2015/10/logo-bg.jpg

Nieuwbouw Pluimveestal + Mestopslag Mts. Kievitsbosch te Raalte

In opdracht van Bouwbureau Jansman heeft IBZ de statische berekeningen verzorgd voor de nieuwbouw van een pluimveestal en een mestopslag te Raalte.
De pluimveestal is voorzien van een wintergarten aan weerszijden en een verdieping in de stal.
De mestopslag is aan de voorzijde open en heeft drukwanden welke de belasting uit de mest via de wanden naar de spanten brengt.

  • Mestopslag perspectief
  • Mestopslag kopgevels
  • Mestopslag langsgevels
  • Pluimveestal perspectief
  • Pluimveestal langsgevels
  • Pluimveestal kopgevels